FirstBIKE 街道版 跑车红

采用专业街道’Trax’轮胎及五爪轮,另设煞车系统,适合于一般市区内街道上骑行.

1.090¥
L2007-Red-Street-41
L2007-Red-Street-1L2007-Red-Street-2L2007-Red-Street-3L2007-Red-Street-4L2007-Red-Street-5L2007-Red-Street-6

调整你的FirstBIKE

 • 车筐
 • 降低器
 • 雪板
所有配件浏览

世界各地得奖奖项

世界各地媒体报导与得奖证明

 • Soa
 • AOE
 • E
 • Dr. Toy
 • Dr. Toy
 • Seal
 • PTPA
 • 2012 Product of the Year
 • 2012 Top Toy
 • NPCA
 • Top Fun
 • Safe Toys
 • CE
 • Zabawka roku